Szervezetfejlesztés

Minden cégben emberek és technológia dolgoznak együtt – így az emberi tényező döntő a cég életében.

Komoly cégvezetők számára talán különös, mégis igaz, hogy a Sajátmese-módszer alternatívaként kiválóan alkalmas szervezetfejlesztési, vagy céges problémák megoldásához. A mesékben ugyanis máig élő, univerzális tudást hordoznak. Mindegy, hogy valaki favágó vagy top-manager, a kérdés az, hogy boldogan él-e, míg meg nem hal?

Minden cégben emberek és technológia dolgoznak együtt – így az emberi tényező döntő a cég életében. Az emberek egyénileg és közösen is – csoportban, szervezetként – hatnak az üzleti folyamatokra.

Amikre választ kaphatunk:

  • Mi a helyzet?
  • Milyen lelki folyamatok zajlanak és hogyan?
  • Milyen mentális-lelki állapotban vannak a munkatársak?
  • Miképp lehet javítani, megoldani a problémás jelenségeket és milyen sorrendben?

Vezetői tanácsadás

Ahány vezető, annyi vezetési stílus létezik. Hogy a vezetés megfelelő-e, az függ az adott helyzettől, valamint a vezető és a vezetettek személyiségétől, illetve a cégkultúrától. Jó vezető az, akinek sikerül a legjobbat kihoznia munkatársaiból. A pszichológia segítségével megérthetjük, mikor milyen vezetési módszert érdemes alkalmazni, és hogyan.

Kommunikációs problémák

A cégek életében számos probléma fakadhat kommunikációs nehézségekből. Mégpedig nem csak a kifelé, az ügyfelek felé irányuló hibás kommunikációból, hanem elsősorban a belső hiányosságokból. Az információáramlás blokkjai nagy mértékben állják útját a cég egészséges fejlődésének. A modern információs eszközök bevezetése segíti a gyors és hatékony kommunikációt, mégis, rendre új, váratlan megoldandó helyzetek adódhatnak, ahol a valódi probléma azonosításában és megoldásában sokat segíthetnek az alternatív pszichológiai módszerek, mint amilyen a sajátmesés cégfejlesztés is. Elég csupán azt tudatosítani a vezetőkben, hogy bár meséről van szó, a módszer korántsem gyerekjáték – erről talán a könyv korábbi fejezetei is tanúskodnak. A kommunikáció lelki szintű elakadásait oldhatjuk a sajátmesék megírásával és közös feldolgozásával.

Személyzeti munka

A munkatársak által írt mesék magukban hordozzák szerzőjük számos személyiségjegyét, attitűdjeit, erőforrásait, erős és gyengébb pontjait. Összehasonlítva a cég és a vezetők vele szemben támasztott kívánalmaival, a mesék nagy segítséget nyújthatnak a vezetők számára abban, hogy adott helyre a legmegfelelőbb ember kerüljön. Tapasztalatunk szerint igen gyakori, hogy munkatársak nem az adottságaiknak és képességeiknek megfelelő munkakörben dolgoztak: vagy sokkal többre, vagy sokkal kevesebbre voltak képesek, mint amennyi munkakörük szerint elvárható volt tőlük.

Csapatépítés

Mivel minden munkatárs a saját egyéniségét (múltját, átélt örömeit és traumáit, feldolgozott vagy feldolgozatlan sérelmeit, sebeit, elakadásait hozza be) a munkahelyre is, ezért váratlan és igazi kincs lehet egymás számára ezeket úgy megosztani, hogy valójában ki sem kell lépni hozzá egy mese kereteiből, mégis megértik a többiek. Amit magunktól nem mondanánk el, megteszi helyettünk a mese. De mint minden helyes pszichológiai módszer, a meseírás is csupán olyat enged a közösség elé tárni, amire megérett a helyzet, amit a mesélő fel tud dolgozni a többiek előtt is. Olyan őszinte vallomások születhetnek így, olyan mély megértés, együttérzés és együttműködésre való készség alakulhat ki a munkatársak között, amely nem csupán az emberi kapcsolatokat emeli magasabb szintre, hanem egyértelműen ösztönzően hat a munkahelyi kihívások közepette is.

Változáskezelés

A változás egy cég életében folytonosan szükségszerű. Változni kell a versenyben maradáshoz, a piaci szegmensekhez való alkalmazkodáshoz, a kríziseken való túllépéshez, új lehetőségek megragadásához és ahhoz is, hogy a szokásos céges ügyeket képesek legyünk a hagyományok jó oldalát megtartva, de eszköztárunkat folyamatosan frissítve kezelni. Csakhogy a változás az esetek döntő többségében kisebb-nagyobb ellenállásba ütközik, amely viszont az emberi természetből fakad. E pszichológiai módszer segítségével a nehézségek gyorsan és hatékonyan feltérképezhetők és kezelhetők.
A mese sajátos szerkezete (adott probléma bemutatása, kifejtése és megoldása) már önmagában is kiváló eszköz egy nehézség azonosítására, tudatosítására és megoldására, és kiválóan alkalmazható céges kontextusban is. A kommunikáció javításán és a változáskezelésen túl ilyen témák például a cég stratégiájának újragondolása, új szabályrendszer felállítása, a kreativitás és új termékek fejlesztése, vagy a hatékonyság növelése is.

Egységes jövőkép

Ebben is sokat tud segíteni a mesepszichológia. Manapság a szervezetek, helyesen, nagy hangsúlyt fektetnek a közös alapokon nyugvó jövőkép kialakítására. Ám ahhoz, hogy ez valóban minden fél által elfogadott, motiváló és előrevivő lehessen, érdemes alternatív pszichológiai módszerekhez is folyamodni. A sajátmese módszer segíthet beazonosítani a szervezet alap sajátosságait, erősségeit és erőforrásait, a benne rejlő valódi lehetőségeket, a reális és értékes közös célokat és perspektívákat.

Látens/nem definiált problémák

Nagyon gyakori, hogy a vezetők csak annyit tapasztalnak, hogy valami miatt nem úgy megy a cég, ahogyan szeretnék, de egyáltalán nem látják, mi okozhatja ezt. A mesék olyan mélyebb összefüggésekre és kölcsönhatásokra segítenek rávilágítani, amelyek felszínre hozása után már egyszerűvé és gyakorlatilag könnyen kivitelezhetővé válik a helyzet javítása. Gyakorlatilag a vállalkozás tudattalanjából tudunk információt szerezni.

Hogyan működik?

A mesés cégfejlesztés alapvetően különbözik az egyéni sajátmese-terápia technikájától. Ennek oka, hogy míg az egyes emberek magukról írnak, a cég, mint olyan nem tud mesét írni. Az egyes emberek történetei kerülnek elő, a cég meséje pedig a munkatársak meséinek összessége lesz. Az adott problémára adott egyéni reakciókból áll össze az együttműködés módja – ezeket tükrözik majd a mesék, hiszen az emberek óhatatlanul saját viszonyulási, reagálási és problémakezelési attitűdjüket hozzák át a céges ügyekre is.
Különbség az is, hogy míg az egyéni sajátmese-terápiánál a terapeuta részéről nem hangzanak el konkrét életvezetési tanácsok, hanem minden megoldás a mesélő lelkéből fakad, addig a sajátmesés cégfejlesztés egyik legfontosabb hozadéka a tanácsadás. Abban is célratörőbb a szervezetfejlesztés mesével, hogy a meseírók nem kapnak teljesen szabad kezet, hanem mindig adott egy probléma-specifikus mesei alaphelyzet; és eltérően az egyéni meséktől, azonnal párhuzamot vonunk a mesebeli szimbolikus viszonyok és a valóság között. Így a céges mesék azonnali eredményt hoznak és számos helyzet megoldásában segíthetnek, a hagyományos tréningmódszereknél sokkalta gyorsabban.

Kérje személyre, illetve cégre szabott ajánlatunkat: az első konzultáció ingyenes.